Italiano Tedesco Inglese Spagnolo French
Movimento Apostolico
Reconnaissance de Kurt Kock Évêque de Bâle (Suisse)
Movimento Apostolico